SMS Centar - Servis za slanje SMS poruka


SIM Hosting


   SIM Hosting je usluga koja omogućava jednostavan način da primate SMS poruke od vaših korisnika/klijenata na server ili u bazu podataka, kroz povezivanje sa našim SMS Gateway serverom.

   SIM kartica, koju obezbeđuje korisnik, smešta se u GSM modem koji je povezan sa SMS Gateway serverom. Broj mobilnog telefona na SIM kartici služiće kao namenski broj i isključivo je vezan za korisnički nalog. Server će sve primljene SMS poruke proslediti na korisnički nalog ili proslediti na URL aplikacije korisnika, putem HTTP protokola.

   Svaki korisnik dobija svoju namensku URL putanju za pristup SMS aplikaciji (npr. http://korisnik.sms-centar.com) što otvara mogućnost izmene SMS aplikacije prema potrebi korisnika.

   Web aplikaciju za prijem i slanje SMS poruka možete testirati na adresi: http://sms-centar.com/smsgw/portal